EĞİTİM MAKETLERİ ANATOMİ MANKENLERİ

Sorunuz
  • İlan Tarihi23.01.2013
  • İlan TürüSatılık
  • İlan SağlayıcıTiciz.com
İletişim

İlan Açıklaması

Tıp Fakulteleri, Hemşirelik yüksek okulları, Sağlık Meslek Liseleri, Sivil Savunma Müdürlükleri ve yüksek sayıda işçi çalıştıran kurumların ihtiyacı Hasta Bakım ve Acil Müdahale (CPR) uygulamaları ve beceri geliştirme eğitim simülatorleri. KLİNİK BECERİ EĞİTİM MAKET VE SİMÜLATÖRLERİ Klinik beceri eğitiminde hissin ve iğnenin ucunda oluşan hafif direncin önemi küçümsenemez. Ayrıca, klinik ortamda gerçekleştirilecek uygulama ve bütünlüğü sağlanmış bir eğitim çalışması, eğitim gören sağlık çalışanları için yararlı olmanın yanında, anatomik bilgiye ulaşma ve olası komplikasyonlara karşı hazırlıklı olma değerleriyle de önem taşır. Aşağıda sıralanan ürünler böylesi bütüncül bir “klinik beceri kursu ve ortamı” var etmek açısından Tıp Fakültelerimiz için eşsiz bir fırsat yaratmaktadır. •M93 UB CVC Insersiyon Simülatörü II •M43 B Lumbar Pikür Simülatörü II •M43 C Pediyatrik Lumbar Pikür Simülatörü Yeni •M87 Strap – on Venipunktür Eğitimi •M94 Intradermal Enjeksiyon Eğitim Simülatörü •M50B-A Simulatör Intravenöz Kol IIa Yeni •M50B Simulatör Intravenöz Kol IIa – full set – •M99 Arteryel Pikür Eğitimi için Bilek •M57 Sütur Evaluasyon Simülatörü Yeni •M40 Kolonoskop Eğitim Modeli Jinekoloji Simülatörü Gelişmiş Doğum Simülatörü Smartskin Yenidoğan Simülatörü Kadın Pelvis Maketi Kan Basıncı Simülatörü Noelle Anne ve Yenidoğan Doğum Simülatörü Yetişkin Hasta Bakım ve Ostomi Simülatörü Yetişkin hasta Bakım Simülatörü 3B Scientific® ürün programı İskelet, torso ve insan organ modelleri, eğitim ve beceri geliştirme maketleri, medikal simülatörler, ilköğretim okulları ve liselerin biyoloji, kimya ve fizik laboratuvarları için deney sistem, araç ve gereçleri Anatomik poster ve tablolar Anatomik yazılımlar 3B Scientific hedef kitlesi : Tıp fakülteleri, ilköğretim okulları, liseler, sağlık meslek liseleri, hemşire yüksekokulları, sivil savunma müdürlükleri, ilk yardım kuruluşları, çok sayıda işçi çalıştıran kurumların ilk yardım üniteleri, donör ofisleri Tıp alanında beceri geliştirme amaçlı eğitim çalışmaları için simülatörler Özellikle Tıp Fakülteleri, Hemşire Yüksek Okulları, Sağlık Meslek Liseleri için hastabakım ve doğum beceri eğitimleri için simülatorler