Ytong kesme makinası şerit testere

Sorunuz
  • İlan Tarihi13.10.2013
  • İlan TürüSatılık
  • İlan SağlayıcıTiciz.com
İletişim

İlan Açıklaması

Detaylar Ytong Nedir? / Kullanım Alanları / Ytong Üretim Tekniği Nedir? Ytong, literatürde “gazbeton” olarak bilinen, bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle ısı yalıtımı değeri çok yüksek, hafif, esnek, depreme ve yangına karşı dayanıklı , çağdaş bir yapı malzemesidir. YTONG – Uluslararası Bir Marka Markamız; üstün kaliteli, yenilikçi ve benzersiz yapım teknolojilerinin dünyadaki adıdır. YTONG adı artık gazbetonla inşa edilen çağdaş yapı sistemleriyle özdeşleşmiş olup, tüm dünyada değişmez ve güvenilir bir imajla tanınmaktadır. Markamız, müşterilerimize bir söz vermektedir: YTONG, en yüksek kalite standardında eşsiz çözümler üretir! YTONG – Uluslararası Bir Ürün YTONG, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde üretilebilir ve tüm iklim bölgelerinde kullanılabilir bir malzemedir. Bu özellikler know-how hizmetimizle de birleşince YTONG; global kriterlerden ödün vermeksizin, ulusal karakteristiklere uygun inşaat yapımı için en akılcı çözüm olmaktadır. YTONG – Uluslararası Bir Grup Ytong, uluslararası bir organizasyondur, ayrıca Avrupa yapı malzemeleri pazarının, kendine özgü ulusal bir yapıya ve bakış açısına sahip olduğunu da bilmektedir."Bütün işler yerel bazda ele alınmalıdır!" sözü inşaat sektörü için diğer sektörlerden daha çok geçerlidir. Bu nedenle faaliyetlerimize, yerel çalışanlarımızın deneyimleri yön vermektedir. Müşterilerimiz, YTONG'un uluslararası faaliyet gösteren bir şirket olmasına güvendikleri kadar, yerel çalışanlarımızın da uzmanlıklarını takdir etmektedir. Ytong Üretim Tekniği Ytong kuvarsit , çimento , kireç ve suyun karışımından elde edilmektedir. Değirmende öğütülen kuvarsit; çimento kireç, alüminyum tozu ve su ile karıştırıldıktan sonra elde edilen Ytong harcı 6 metre boyundaki formelere dökülür. Ytong harcı, içinde bulunan kirecin su ile reaksiyona girmesi sonucu yüksek ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı alüminyum tozunun kabartıcı etkisiyle Ytong hamurunun kabarmasını ve gözenekli bir yapı kazanmasını sağlar. Kabaran ve gözenekli bir yapıya sahip olan bu kütle belli bir sertlik kazandıktan sonra otomatik kesme makinasında çelik teller yardımıyla TSE normlarına uygun ölçülerde kesilir. Önyapımlı donatılı elemanların çelik hasırları, otomatik punto kaynak makinalarında hazırlanır. Hazırlanan çelik hasırlar bitümle kaplanır ve döküm kalıplarına önceden monte edildikten sonra üzerlerine Ytong harcı dökülür. Kesim işlemi tamamlanan Ytong kütlesinin düşük yoğunluk ve yüksek basınç mukavemetine erişmesi için otoklavlarda 12 atmosfer basınç ve 190 °C sıcaklıktaki doymuş buharla 11-12 saat süre ile sertleştirilir. Malzeme otoklavlardan çıktıktan sonra TSE normlarına uygun mukavemet ve hacim sertliğine ulaşmış olur. Bundan sonra otomatik boşaltma makinalarında boşaltılır ve stok sahasına alınır, bir gün bekletildikten sonra sevk edilir. Ytong ürünleri TSE Uygunluk Belgesine sahiptir. Ytong kalitesi, bu kuruluşca sürekli denetlenir. TSE 453 standartlarına göre üretilen Ytong'un üretiminin her kalite kontrolu TSE Laboratuvar Yeterlilik Belgesine sahip Türk Ytong Fizik ve Kimya Laboratuvarı tarafından titiz bir biçimde yapılır. Yönetimden üretime,verimlilikten müşteri hizmetlerine kadar tüm faaliyetlerinde çağdaş, evrensel sistemleri benimsemiş olan Ytong, yıllardır uyguladığı bu temel ilkeler sayesinde, sektöründe ISO 9002 belgesini almaya hak kazanan ilk kuruluş olmuştur. Ürün Özellikleri Yüksek Isı Yalıtımı Sağlar Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları, betondan 13, delikli tuğladan 2-4 kez daha fazla ısı yalıtımı özelliğine sahiptir. Bu nedenle kalorifer ilk tesis masraflarından ve yapı ömrünce yakıttan önemli tasarruf sağlar. Ytong ile yapı yazın serin, kışın sıcak olur Ytong'un ısı yalıtımını sağlayan unsur, küçük gözenekler arasında sıkıştırılmış kuru havadır. Hacminin %84'ü kuru havadan oluşan ve kuru birim hacim ağırlığı 400 kg/m³ olan Ytong, doğal olarak başka hiçbir yalıtım malzemesine gerek duymadan ısı yalıtımı sağlayan bir yapı malzeme ve elemanıdır. Ytong fabrikasının üretime geçmesi ile yapılarda ısı yalıtımı düşüncesi ve bunun sağladığı avantajlar ülkemizde ilk kez gündeme gelmiş, yapılaşmada endüstrileşme, sürat, güvence ve ekonomi arayışları hız kazanmıştır. Özellikle konutlardaki ısı yalıtımının ülke boyutlarında sağlayacağı enerji tasarrufu ve bunun ekonomik sonuçları Ytong'un varlığı ile ortaya konmuş, bu alandaki Ytong tezleri yasal düzenlemelerle somutluk kazanmıştır. Hafiftir – Depreme Dayanıklıdır Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları betondan 6, tuğladan 3 kez daha hafif olması nedeniyle; nakliyeden, demir ve çimentodan önemli tasarruf sağlar. Yapı hafiflediği için deprem emniyeti artar, her türlü zemin şartlarında güvenlikle inşa edilebilir. Yapı malzemeleri birim ağırlıklarına bağlı olarak farklı özellikler gösterirler; 100 kg/m³ birim ağırlığa kadar olan malzemeler yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip olmalarına karşın taşıma güçleri yoktur. 2 . 800-2.000 kg/m³ birim ağırlıktaki yapı malzemeleri ise yüksek taşıma gücüne karşı kötü ısı tutucu malzemelerdir. Bu özellikleri nedeni ile bahsedilen malzemelerin yapıda ancak birlikte ve çok katmanlı yada sandviç tabir edilen boşluklu duvar tipinde kullanılması zorunlu olmaktadır. Nitekim bu gruba giren delikli blok tuğla ısı yalıtımı şartlarını yerine getirebilmek için yalıtım takviyesi ile çok tabakalı olarak kullanılabilmektedir. Çok tabakalı duvar ise işleme güçlüğü, maliyet, detay sorunları, deprem güvenliği, buhar kondenizasyonu gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde yeterli denetim ve yaptırım olmadığı için bu sistemle inşa edilen yapılarda, deprem ve yangın yönetmeliklerinin gerektirdiği şartlar ve emniyet tedbirleri hiçbir şekilde uygulanmamakta, olası facialar gözardı edilmektedir. Deprem Araştırma Enstitüsü, yaptığı araştırma ve çalışmalarda, aşağıdaki noktalara dikkat çekmektedir. Tuğla yığma yapıların genellikle deprem açısından zayıf yapılar olduğu bilinmektedir. Bunların duvarlarının arasında hava boşluğu bırakılarak çift katlı yapılması ile birbirinden bağımsız iki duvar ortaya çıkmaktadır. Bu iki duvarın birkatım usullerle birbiirine bağlanması mutlaka gereklidir. Bu duvarların deprem açısından durumu konusunda en son Amerikan ATC Taslak Yönetmeliği, bu tip yapıların özellikle duvar düzlemine dik deprem kuvvetleri karşısında çok zayıf olduklarını ileri sürmekte ve sadece önemsiz ve az katlı yapılarda kullanılması önerilmektedir. Isı yalıtımı için daha modern ve daha başka ekonomik yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. Ytong ise 400-600 kg/m³ birim ağırlıkta malzemeler grubuna girmekte, her iki grubun da özelliklerine sahip bulunmaktadır. Nitekim bugün Ytong Türkiye'de ve Dünya'da hem ısı yalıtım yönetmeliklerinin öngördüğü yalıtım şartlarını karşılayabilmekte hem taşıyıcı görevini yerine getirmekte hem de yapılarda deprem güvencesi sağlamaktadır. Kolay İşlenir Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları beton sınıfına girmesine karşın ahşap gibi kolayca işlenebilir. Testere ile kesilebilir, matkap ile delinebilir, rendelenebilir, çivi çakılıp vidalanabilir, tesisat için kolaylıkla kanallar açılabilir. Kesilebildiği için malzeme kaybı en aza inmektedir. Milimetrik Ölçülerdedir Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları fabrikada özel makinelerle milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Malzemenin düzgün yüzeyli olması nedeniyle yalnız perdah sıva ile yetinilmesini sağlar. Sıva kalınlıklarının azaltılmasıyla işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır. Duvarların iç yüzeyine 1 cm kalınlıkta alçı sıva dış yüzeyine önce serpme tabakası, sonra 1,5 cm kalınlıkta çimento takviyeli kireç harç sıva yapılarak binalarımızı istenmeyen tonlarca yükten kurtarır. Çevre Dostudur Ytong tamamen doğal maddeler olan kuvarsit, çimento, kireç ve sudan oluşan hammaddelerden üretilmekte, Avrupa Topluluğu'nda Çevre Dostu İnşaat Malzemesi Çalışma Grubu işaretini taşımaktadır. Ytong kullanımının yaygınlaşmasının çevre korumasına çok önemli katkıları vardır. Ytong yeryüzünün en değerli varlığı olan topraktan değil, kuvarsit veya kum ile çimento, kireç ve suyun karışımından elde edilmektedir. Üretim esnasındaki enerji tüketimi ve atık maddeler ile çevreye verilen zarar incelendiğinde Ytong'un neden en uygun malzeme olduğu açıkça görülebilir. Ytong üretiminde hava kirliliği olarak emisyon sınırları alt seviyededir. Ytong, hammaddelerin kapalı devre sistemler içinde otomasyona dayalı modern proseslerden geçirilmesi ile elde edilir. Üretim, beton tekniğinin geliştirilmiş bir prosesi olup sıvı atık teknolojik olarak söz konusu değildir. Üretim aşamasında çıkan katı atıklar ise çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretimde kullanılmaktadır. Sağlıklı İç Mekanlar Yaratır Ytong ürünlerindeki milyonlarca gözenek, yapının nefes almasını sağlayarak, rutubetlenmeyi önler, konfor düzeyini arttırır. Sağlamdır Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları kullanılmış döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur. İnşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında imal edilirler. Yanmaz Ytong 1200 °C ‘ye kadar ateşe dayanıklı olduğundan yapıda yangın emniyeti sağlar. A1 sınıfı "Yanmaz" yapı malzemeleri sınıfındadır. Nerelerde Kullanılır ? Üstün özellikleriyle Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları; tek katlı ve çok katlı konutlarda, sosyal ve turistik tesislerde , ticari ve sanayi yapılarında sağladığı ekonomi, kalite, konfor ve sürat nedeniyle güvenle kullanılmaktadır. YUKARIDA TANITIĞIMIZ BİMS ÜRÜNÜ VEGA MAKİNE TARAFINDAN ÜRETİMİŞ 20-25-30 VE DAHA ÜSTÜ YTONG BLOKLARINI KESEREK SİZ MÜŞTERİLİRİMİZE %35 YAKIN TASARUF SAGLAYARAK BİMS BLOK MAKİYETLERİNİ AZALTIR BİMS KESME MAKİNASI SİZLERİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA VEGA MAKİNE MUHENDİSLERİ TARAFINDAN ÇİZİLMİŞ OLUP SON HALİNİ ALMIŞTIR BİMS KESME MAKİNASI 2 ÇEŞİT HALİNDE OLUP SULU VE SUSUZMODELERİMİZ VARDIR ytong kesmek ytong kesme testeresi ytong kesme makinası ytong kesme makinası fiyatları ytong kesme makinesi ytong kesme ytong kesme makineleri ytong tuğla kesme makinası ytong kesme aletleri ytong kesme aleti ytong kesme makinası ytong kesme makinası fiyatları ytong kesme makinası fiyatları ytong kesme makinası ytong kesme makinası fiyatları ytong kesme makinesi ytong kesme makineleri ytong tuğla kesme makinası ytong kesme testeresi ytong tuğla kesme makinası